Tillställning

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 hålls den lördagen 16 mars i Halmstad. Förbundsordförande Berit Andnor Bylund kommer på besök. Vi börjar kl 9.00 med kaffe och information på Halmstad slott. Förhandlingarna hålls i Stadsbiblioteket.

Ombud och medlemmar välkomna efter anmälan till sin avdelnings ordförande.

kallelse stämma19

Dagordning distriktsstämman 2019

Verksanhetsberättelse

Balansrapport

resultatrapport

Budgetförslag 2019

Verksamhetsplan 2019-2021