Tillställning

Årsmöte 2017

Årsstämman 2017 hålls lördagen den 11 mars kl 9.30 i Vårt hus, Trönninge, Varberg.

Samling med fika. Förhandlingar. Phia Andersson berättar om arbetet i Nordiska rådet. Avslutning och lunch

Anmälan av ombud och andra intresserade skall vara Eva Persson tillhanda senast den 27 februari. 0702 884842 eller [email protected]