ÅRSSTÄMMA 14 MARS 2020

ÅRSSTÄMMA 2020 FÖRENINGEN NORDEN HALLAND

Årsstämman hölls lördag den 14 mars 2020 i Kungsbacka i Studieförbundet Vuxenskolans nya lokaler.

Under skuggan av Coronapandemins dramatiska effekter på samhället samlades 25 medlemmar till årsstämman. Det blev ett försiktigt hälsande på varandra utan handskakningar och kramar. En del medlemmar hade lämnat återbud medan andra valt att inte anmäla sig. Värd för årsstämman var avdelningen Norra Halland.

Programmet innehöll förutom sedvanliga förhandlingar, kaffe och gemensam lunch även ett föredrag av historikern och författaren Sven Larsson från Falkenberg.

Sven Larsson som är speciellt intresserad av Hallands historia pratade till rubriken ”Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar?”

Halland, tillsammans med Bohuslän, Skåne och Bleking, kallades under den danska tiden för Östra Danmark och talade ett språk som kallades östdanska. Den halländska befolkningen bestod på den tiden mest av bönder. Man handlade med de svenska grannarna i öster dvs Småland och Västergötland och med danskarna i väster. Efter freden i Brömsebro 1645 underlättades handeln österut då gränsen och tullarna försvann.

Den politiska makten i Sverige tillät hallänningarna att fortsätta handeln västerut vilket bidrog till att hallänningarna inte blev upproriska mot det nya landet. Hallänningarna anpassade sig väl men det fanns en sak som man inte ville ändra på. Det var förslaget om att kyrkan skulle anpassas till svenska traditioner. Hallänningarna ville absolut ha kvar sina danska präster och den danska kyrkotraditionen. Och så blev det. Först in på 1700-talet blev det allmänt med svenska präster och lag om svensk kyrkoritual. Det fanns en viss oro att de danska prästerna skulle uppmana hallänningarna att hjälpa den danska armen vid de tillfällen då danskarna försökte återta Halland under andra hälften av 1600-talet, men så tycks inte ha varit fallet. Hallänningarna blev dessutom hårt ansatta av de danska arméerna som plundrade befolkningen på sin väg norrut genom Halland, vilket kan ha bidragit till att man förblev svenskar.

– Det blev en spännande historia om ett folk i en gränsbygd mellan Sverige och Danmark som anpassade sig till båda länderna som riktiga ”Nordister”.

Efter en paus och frisk luft startade årsmötet. Valberedningens förslag antogs på alla punkter. Ny i distriktets styrelse blev Berit Brage från Laholm. Årsmötet antog även styrelsens förslag om att Lilian Ginsthammar utses till hedersmedlem i distriktet.

Årsstämman avslutades med att distriktets ordförande Göran Hegen presenterade föreningens nya generalsekreterare Josefin Carlring och informerade om aktuella frågor för distriktet.

När årsmötets var slut intogs lunch som bestod av grönkålssoppa med bröd, allt liksom kaffebrödet var hemlagat av värdavdelningens medlemmar.

/Gösta Hassel, sekreterare