Årsstämma 2019

Årsstämman hölls lördag den 16 mars 2019 i Halmstad med ett omfattande program. Det var god uppslutning från medlemmarna och det trivsamma programmet skapade god stämning och gemenskap.

Programmet inleddes med besök och rundvandring på Halmstads slott. Därefter promenerade/åkte deltagarna till Halmstads bibliotek där årsmötet hölls med inledning av Föreningen Nordens nya förbundsordförande Berit Andnor Bylund. Slutligen samlades alla på Strandgatans café för en god sopplunch tillsammans.

På Halmstads slott guidades vi runt av länsrådet Jörgen Peters på länsstyrelsen efter att vi bjudits på välbehövligt kaffe med dopp. År 2019 är ett speciellt datum för slottet då det är 400 år sedan kungamötet ägde rum mellan Danmarks kung Christian IV och Sveriges kung Gustav II Adolf. År 1618 var slottet byggt och efter olika om- och tillbyggnader har slottet fått sitt nuvarande utseende med en ny fasadfärg på senare tid som stämmer överens med den danska färgen från 1600-talet. Hallands landshövding bor på slottet som även används av länsstyrelsen för möten och mottagningar. Vi vandrade runt i salonger och salar och studerade inredning, väggmålningar och tavlor bl.a. tavlor från Halmstadgruppen.

Årsstämman hölls på Halmstads relativt nybyggda bibliotek som sträcker sig ut över Nissan med stora glasväggar och en storartad rymd. Före årsmötesförhandlingarna talade förbundsordförande Berit Andnor Bylund om Föreningen Nordens tillkomst för 100 år sedan och hur hon såg på de kommande 100 åren. Efter en översiktlig genomgång av de gångna åren konstaterade Berit A.B. att en viktig gemensam faktor för de nordiska ländernas positiva utveckling är en tillit mellan medborgarna och de som styr landet. I många andra länder saknas denna tillit vilket skapar motsättningar mellan medborgarna och minskar deras förtroende för politikerna.
Berit A.B. menade att det fanns tre viktiga områden för de nordiska ländernas samarbete i närtid och i framtiden. Det första var det nordiska samarbetet som hon ansåg ökar i betydelse med tanke på bl. a. ett ”skakigare” EU. Det andra området var ett ökat freds och säkerhetsarbete i en värld där inte bara retoriken blivit allt hårdare utan även olika aktiviteter skärpt motsättningar. Det tredje var miljö/klimatarbetet som kräver beslut över nationsgränser. Berit erinrade oss även om att den första globala miljökonferens hölls i Stockholm år 1972.
Berit A.B. tog också upp frågan om vänortsutbytet som gått ner under senare år. Nu satsar Föreningen Norden på ett utvecklingsarbete som döpts till Vänort 3.0.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Ann-Charlotte Westlund som på ett skickligt sätt lotsade igenom samtliga punkter på dagordningen. Besluten följde styrelsens och valberedningens förslag. Det blev mest omval men ett nyval skedde då föreningens sekreterare avböjt fortsatt val och till ny sekreterare valdes Gösta Hassel. Tidigare sekreteraren Monica Carlsson, som verkat i flera år, avtackades med en gåva och uppskattande ord av föreningens ordförande Göran Hegen.

Hedersledamoten Gunnar Strandqvist, nu hundra år och som har varit aktiv i flera decennier inom Föreningen Norden, besökte årsstämman.
Trevlig kaffestund på Halmstads slott