Kurs 9 mars 2019

Lördagen den 9 mars samlades några funktionärer i Falkenberg för att lära mer om hemsida och medlemsregister. Mari Andersson, kommunikatör på kansliet i Stockholm, var kursledare. Vi började med att bekanta oss med hemsidan och de olika hjälpmedel vi kan hitta där som mallar och lathundar. https://norden.se/lokala-medlemmar/press-och-informationsmaterial/mallar-och-lathundar/ 

Mari informerade också om jubileumsåret och den handbok som finns under länken ovan. Den uppdateras då och då och det är bra om vi när vi gör inlägg på sociala medier skriver #nordensframtid

Vi delade upp oss i två grupper, en för hemsida och en för medlemsregister och jobbade med uppgifter vi skulle klara.

Vi avslutade dagen med att diskutera vad som skall vara med i en verksamhetsberättelse.