Inför jubileumsåret

Lördagen 20 oktober samlade distriktet 30 avdelningsfunktionärer för att informera om och utbyta ideér om verksamhet 2019. Efter en inledning av distriktsordförande Göran Hegen blev det arbete i grupper. Det kom fram många bra idéer och efter redovisning samlades man avdelningsvis och började göra upp program för jubileumsåret.

Efter lunch visades alla avdelningarnas hemsidor och diskuterades hur vi gör dem bättre. Det blev också lite diskussion om medlemsregistret innan det var dags för hemresa.