Föreningen norden 100 år

Föreningen Norden fyller 100 år under 2019, och firar det genom att blicka framåt. Ett framtidsfokus som tar avstamp i det positiva som det nordiska
samarbetet fört med sig för dess medlemmar, de bosatta och verksamma i Norden.

Firandet fokuserar på framtidsfrågor såsom barn och ungas framtid, demokrati och folklig förankring samt ett hållbart Norden.
Föreningen Norden som grundades redan 1919 är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, med cirka 10 000 medlemmar och 100 lokalavdelningar runt hela Sverige som anordnar bland annat vänortsutbyten, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang och föreläsningar.

Föreningen har ett regleringsbrev från Utrikesdepartementet att öka engagemanget
för nordiska frågor i Sverige.

Jubileumsåret kommer att firas med verksamheter både lokalt, regionalt, nationellt och gemensamt i norden.