Årsstämma 2017

Föreningen Norden Halland hade de 11 mars 2017 distriktsstämma i Vårt hus Trönninge. Stämman inleddes med att ordf i Himledalen-Lindberga Bertil Börjesson hälsade välkommen till Trönninge och berättade lite om lokalen och bygden.

Distriktsordförande Göran Hegen höll ett inledningsanförande. Ett speciellt välkommen till vår hedersledamot Siw Christensen. Han hade också en hälsning från hedersledamoten  Gunnar Strandquist som inte kunde närvara.

Förhandlingarna leddes av Harald Lagerstedt.

Under övriga frågor lyftes frågan om problem med inbetalning av medlemsavgifter, då man inte kan betala in summan av medlemmarna i familjen utan måste skicka var och en separat.

En annan fråga som kom upp var kommunernas ointresse att stötta Föreningen Norden.

Dagens talare var Phia Andersson från Nordiska rådet. Hon berättade mycket intressant om Nordiska rådets arbete. Hon fick också med sig flera frågor som deltagarna i mötet tyckte är viktiga att lyfta. Några synpunkter var samarbete om transportsystemen både ur miljösynpunkt och för hållbar tillväxt, t ex järnväg Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Bättre samarbete i invandrings och integrationsfrågor är en annan viktig fråga.

Nordiska rådet borde uppmärksammas mer. Dess arbete är okänt för de flesta.

Stämman avslutades med avtackning av Kristina Darelius som slutar i styrelsen. Ordf Göran Hegen fick en blomma som tack för sitt arbete.

Före hemfärden serverades en god lunch.