Årsstämma

Lördagen den 12 mars hade Hallandsdistriktet sin årsstämma i Restaurang Ekholmen, Vessigebro. Förhandlingarna leddes av Ingemar Johansson. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Två motioner till Föreningen Nordens fullmäktige tillstyrktes. Den ena handlade om ombudsfördelningen till fullmäktige och den andra om föreningens skolarbete.

Efter förhandlingarna visade Ingemar Alenäs bilder och berättade om arbetet med Hertingforsens frisläppande och dess resultat.

Som avslutning på stämman serverades en utsökt fisksoppa.

publikbild 2 Göran hegen och presidiet Ingemar Alenäs Publikbild 1 Dan-Öjvind avtackades