Hallands distrikt

Hallands distrikt

Om föreningen

 

VÅRENS AKTIVITETER SKER UTOMHUS ELLER DIGITALT – MEN TILL HÖSTEN BLIR DET BÄTTRE!
På grund av coronapandemin har vi inte kunnat träffas under våren som vi alltid brukat göra då risken för smitta och sjukdom fortfarande var hög trots att många vaccinerats.

Folkhälsomyndigheten och regeringen har nu lättat på restriktionerna vilket möjliggör mer traditionella träffar.

HALLANDSDISTRIKTET bjuder nu in alla medlemmar i Halland till ett besök på Hallands konstmuseum onsdag den 22 september. LÄS MER UNDER RUBRIKEN NYHETER.

Läs om årets aktiviteter i lokalavdelningarna på deras lokala sidor.

Föreningen Norden i Halland är en övergripande organisation som ordnar olika aktiviteter t ex musikkvällar, kurser och resor för medlemmar i Hela Halland. Distriktet har 9 lokalavdelningar med sina speciella aktiviteter. Distriktet samarbetar med granndistrikten. Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Halland.

Föreningen Norden behandlar personuppgifter avseende registrerade medlemmar i syfte att administrera föreningstillhörighet samt för att kunna kontakta medlemmar kring föreningens verksamhet. Personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap hanteras av centralkansliet och avdelningar. Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig information avseende behandlingen av personuppgifter.

Distriktet kan samla personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade eller vid årets slut. För att sprida information om verksamheten finns ibland referat och bilder på hemsidan. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.

Här kan du läsa mer om medlemskapet.